"I wish I wish I wish in vain" in "25 - åringen" // Stavanger Art Museum // 19.10.17 - 17.03.18

Stavanger kunstmuseums samlinger har vokst til det dobbelte i løpet av de 25 årene museet har holdt til i Mosvannsparken. Hvilke verk har kommet inn i samlingene? Hvem bestemmer hva som skal kjøpes inn? Hvilke kriterier ligger til grunn for innkjøpene? Hvilke muligheter og begrensninger har museet selv hatt til å utvide samlingene?

Denne utstillingen fokuserer på museets egne innkjøp av samtidskunst fra 1992 og frem til i dag. Ett eller to verk fra hvert år stilles ut. Samtidig vises en oversikt over hvilke verk som er kjøpt inn hvert år, det enkelte års innkjøpsbudsjett og innkjøpskomiteens medlemmer.

Kunstnerne som er med i utstillingen er: 

Marit Victoria Wulff Andreassen, Natasja Askelund, Tone Kristin Bjordam, Håkon Bleken, Per Christian Brown, Sophie Calle, Per Dybvig, Anne Marthe Dyvi, Snøfrid Hunsbedt Eiene, Jens Erland, Jan Groth, Tommy Olsson og Una Henry, Jone Kvie, Roald Kyllingstad, Andrea Lange, Ma Liuming, Elin Melberg, Ulf Nilsen, Kjell Pahr-Iversen, Thomas Pihl, Aase Texmon Rygh, Torbjørn Rødland, Mari Slaattelid, Lars Traegde, Mette Tronvoll , Erling Valtyrson, Sverre Wyller, Toby Ziegler.

Halfdan Hafstens samling, Jan Groth og Steingrim Laursens samling, samt deponier, er ikke inkludert i denne utstillingen

Stavanger-kunstmuseum-25-år-jubileum-1992.jpg
I wish I wish I wish in vain  (2009 - 11) part of Stavanger Art Museums Collection Photo: Morten Berentsen

I wish I wish I wish in vain (2009 - 11)
part of Stavanger Art Museums Collection
Photo: Morten Berentsen