Within a Matter, Galleri Format (Oslo), curated by Kjersti Solbakken // April 14th - May 22nd, 2016

LØVAAS & WAGLE
BJØRN MORTENSEN
ELIN MELBERG
KIYOSHI YAMAMOTO
ANN BEATE TEMPELHAUG

All photos Thomas Tveter

Utstillingen Within a Matter viser verk i et vidt spekter av materialer og teknikker som spenner fra keramikk til verk i tekstil og tre. I alle prosjektene er sporene arbeidsprosessen etterlater seg en sentral del av det endelige resultatet. Kunstnerne presenterer ulike tilnærminger til en selvreflekterende praksis hvor materialet og vår bevissthet knyttet til materialets egenskaper står frem som et meningsbærende element. Tittelen Within a Matter peker til forholdet mellom materie, sak og tid. Enten innholdet bygges opp lagvis, vokser frem sting for sting eller oppstår gjennom en røffere skissepreget tilnærming, har kunstnerne benyttet seg av en assosiativ og samtidig grundig undersøkelse av det iboende potensialet de ulike materialene representerer. 

Løvaas & Wagle presenterer i utstillingen en del av en omfattende serie vevde skisser som aldri tidligere har blitt vist. Arbeidene spenner over en periode på 15 år og samlet representerer de fragmenter fra en kunstnerpraksis som i noen tilfeller danner utgangspunkt for senere realiserte arbeider, i andre tilfeller eksisterer de som utprøvninger og ufullendte tekstile refleksjoner. Arbeidene deres har ofte blitt mottatt som genreoverskridende tekstilkunst med sterke forbindelser både til maleriet og til den dekorative kunsttradisjonen. Kunstnerne vever sammen brukte tekstiler som ulltepper, raggsokker, regntøy og nylonstrømper og refererer både til vestlandske ruteåklær og det modernistiske maleriets rutenett samtidig som de kan leses som lyriske og ekspressive uttrykk.

Kiyoshi Yamamotos arbeider utforsker forholdet mellom materiell eksperimentering, identitet og skissen som format. I arbeidene til utstillingen Within a Matter benytter Yamamoto seg av funnet materiale som ofte er anskaffet på utradisjonelle måter, enten de er restmaterialer fra tidligere utstillinger, lånt eller stjålet fra kunstnerkollegaer eller kunstinstitusjoner, eller de består av tresorter som er ulovlig importert fra landet han vokste opp i, Brasil. Arbeidene fungerer både som intuitive og skisser til hans øvrige tekstile produksjon samtidig som de eksisterer som selvstendige verk som åpner opp for en tvetydig og kompleks lesning av kunstnerens egen praksis med fokus på opphav, intensjon og materialitet.

I Ann Beate Tempelhaugs arbeider er tiden et viktig aspekt. Tempelhaugs keramiske arbeider er ofte resultatet etter en møysommelig prosess. Leireleiver bankes, kjevles ut til flater og flytende porselensleire innfarget med oksyder og keramiske farger påføres overflaten. Fatene brennes ved 1260°C gjentatte ganger i jakten på de rette fargene, nyansene og overflatene. Kunstneren blander og tester alle glasurer; matte, blanke, gjennomsiktige, krympende, boblende, halvopake og dekkende. Alle spor og avtrykk blir en del av verket og gjennom styrte tilfeldigheter og subtile forskyvninger skaper Tempelhaug arbeider som forholder seg like mye til en maleritradisjoner og en sanselig forståelse som de refererer til representasjonen av det keramiske fatet som en bruksting.

I Bjørn Mortensens prangende vegg-monterte fontener i keramikk lar kunstneren materielle tilfeldigheter og feil som oppstår i keramikkovnen danne utgangspunktet for hans lekne og eksperimentelle verk. Gjennom en hemningsløs utforsking av et materiales tålegrense skaper han intuitive arbeider som befinner seg i en tilstand som grenser til kollaps. Fontenen har en lang og rikholdig historie som i utgangspunktet er sterkt forankret i en funksjonstradisjon men som etter hvert også ble forbundet med dekorasjon. Siden har fontenen fått en naturlig plass og rolle i det offentlige rom. Mortensens arbeider omfavner det karakteristiske og nærmest kroppslige aspektet ved de ufullkomne figurene med den flytende sirkulerende væsken. 

Elin Melberg benytter seg i sine tekstile arbeider av en blanding av funnet, arvet og kjøpt materiale. Gjennom å brodere et hvitt stoff i silkesateng med små sorte sting oppstår en forskjøvet forståelse av materialene. I utstillingen presenterer Melberg i tillegg til tekstilarbeidet to tegninger. Melberg bearbeider i sine kunstneriske prosjekter det å befinne seg i skjæringspunktet. Hvor mye tåler et menneske? Hvor går grensen mellom å ha kontroll og ikke kontroll? Temaene arv og erindring står sentralt i Melbergs kunstneriske virke, og i selve arbeidsprosessen drives hun av et sterkt ønske om tilstedeværelse. Hun tar vare på øyeblikkene og tydeliggjør sporene som aldri kommer tilbake. Tematikken og utforskningen av nettopp det å være i en liminal fase er for henne aktuelt som et kunstprosjekt i vår samtid, hvor undersøkelsene belyser universelle og eksistensielle spørsmål.